رضایت حداکثری مسافرین با ارائه خدمات کیفیت بالا ، احترام به وقت و حقوق مسافرین، افزایش رضایت و انگیزه کارمندان ، مسئولیت پذیری درقبال بشریت ومحیط زیست و ارزشها .با خرید اتوبوس های جدید vip ولوو ،هدف جدید ما رسیدن به کیفیت اروپایی در حمل مسافر می باشد.